EKG+, ansambel za sodobni ples

Širitev ansambla EnKnapGroup, ki poteka v okviru projekta “EKG+, ansambel za sodobni ples”, je pomemben dogodek v zgodovini slovenskega sodobnega plesa, saj je prvič doslej plesalcem sodobnega plesa omogočeno redno delovno razmerje.

Plesna skupina EnKnapGroup, ki jo je leta 2007 na zasebno iniciativo ustanovil mednarodno uveljavljeni slovenski koreograf Iztok Kovač, je edini stalni ansambel za sodobni ples v Sloveniji. Od leta 2009 ima skupina EnKnapGroup svoj domicil v Centru kulture Španski borci v ljubljanskih Mostah.

Zavod EN-KNAP, ki ima na področju produkcije sodobnega plesa in sodobnih uprizoritvenih umetnosti že 21 let mednarodnih izkušenj, želi s projektom EKG+, ansambel za sodobni ples (polni naslov: Projekt razširitve obstoječega stalnega ansambla za sodobni ples ter omogočanje zaposlovanja, dviga kakovosti produkcije in obsega postprodukcije sodobnega plesa) spodbuditi ustvarjanje prvih zaposlitvenih možnosti in višati kompetence mladim.

Med ključnimi cilji projekta sta tudi povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin in dvig zavesti o pomenu kulture za razvoj posameznika in družbe ter usposabljanje s prenosom znanj na mlade.

Dejavnosti razširjenega ansambla EnKnapGroup
v okviru projekta »EKG+, ansambel za sodobni ples«

Na novo nastali ansambel v 8-članski zasedbi se bo v letu 2015 v produkcijski obliki prvič predstavil v didaktično-reflektivni predstavi Pozor Hud Ples 2: Vrnitev Legend, ki bo premiero imela 5. marca 2015 v Španskih borcih ter bo gostovala tudi po Sloveniji in mednarodno. Predstava bo narejena po vzoru predhodne uspešnice Pozor hud Ples!, ki si je v Sloveniji ogledalo že skoraj 10.000 obiskovalcev, z novo, večjo produkcijo, pa bo razširila tematsko polje v mednarodni kontekst.

Vrhunec novo nastale skupine bo sodelovanje v veliki mednaordni koprodukciji Fobija z nizozemskim producentom Club Guy&Roni in koreografom Guyjem Weizmanom, ki bo premierno predstavljena v Španskih borcih 21. maja, in ji v sezoni 2015/2016 sledi tromesečna turneja po Nizozemskem.

V okviru projekta bodo organizirane tudi štiri strokovne delavnice oziroma »masterclassi« z zvenečimi koreografskimi imeni.

Veliko pozornosti bo v okviru projekta posvečeno inovativnim podpornim projektom kulturno-umetnostne vzgoje in promocije plesa, saj jih na tem področju primanjkuje in so predpogoj za gradnjo in vzgojo publike ter posledično na bolj sistematično postprodukcijo na nacionalnem nivoju.

Po vzoru skandinavskih modelov (npr. Kulturni nahrbtnik) in sodelovanja s šolami po britanskem vzoru (npr. Ambasadorji kulture/plesa) in nemški paradigmi plesne vzgoje Tanzplan ter programov vključevanja in izobraževanja publike, bo organiziranih več projektov – od Plesnih gibalnic s člani ansambla v vzgojno-izobraževalnih ustanovah do angažmaja predstavnikov mladih kot Ambasadorjev plesa ter načrtnega izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev in regionalnih kulturnih akterjev. Za doseg širše javnosti bo poskrbel tudi nov format dogodkov – Plesni sprehod.

V okviru projekta se bodo novi člani ansambla uvajali tudi v repertoar obstoječe skupine, s katerim bodo imeli vsaj več nastopov po Sloveniji, postopno pa se bodo vključili pa tudi v alternacije za predstavo za otroke Huda mravljica (koncept, režija in koreografija: Iztok Kovač) in za predstavo 20th Century Fog-Megla stoletja (koncept in režija: Matjaž Zupančič).

Poleg zaposlitve treh novih plesalcev za polni delovni čas bo Zavod EN-KNAP v okviru projekta omogočil kar 9 zaposlitev za polni delovni čas (poleg plesalcev bosta zaposlitev dobili tudi dve osebi v produkciji).

Dodatna izobraževanja pa bodo organizirana tudi za strokovne sodelavce stalnega ansambla s področja umetniškega vodenja ansambla in priprave projektov kulturno-umetnostne vzgoje.

Projekt poteka v okviru operacije Nove karierne perspektive II. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« prednostne usmeritve »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«.